In Nijmegen werken we samen aan een sterke sociale basis in de wijk. Want fijn samenleven en kunnen meedoen is belangrijk. Net als jezelf kunnen redden en steun vinden als dat nodig is. Een sterke sociale basis draagt eraan bij dat inwoners zichzelf kunnen redden en elkaar kunnen ontmoeten. Dat zij talenten ontwikkelen en mee kunnen doen in de samenleving. Om dit te ondersteunen, zijn er allerlei activiteiten en aanbod in wijken. Bijvoorbeeld voor ontmoeting, sport, gezondheid en cultuur. Er is veel mooi en goed aanbod.

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de kadernota ‘Samen werken, samen sterk’ vastgesteld. De komende jaren werken we toe naar een sterk en krachtig Nijmegen met activiteiten die aansluiten bij uw behoefte. En voor u goed te vinden zijn.

Hierbij spelen bewoners van de wijk een belangrijke rol. We vinden het belangrijk dat we weten wat er is aan aanbod en activiteiten is, en dat dit aansluit bij de wensen van de bewoners. Om dit voor elkaar te krijgen gaan we hier intensiever samenwerken met organisaties en inwoners. We hebben samen al mooie stappen gezet en met partners veel voorwerk gedaan (o.a. cijfers bekeken en thema’s gefilterd waarop er iets moet gebeuren). In de komende periode vragen we graag uw input. Uw inbreng is onmisbaar!

Wat betekent het concreet?
We leggen u graag een aantal vragen voor. We zijn benieuwd wat u nu belangrijk vindt voor het fijn samenleven, het kunnen meedoen en jezelf kunnen redden in jouw wijk. De antwoorden helpen ons met het inzichtelijk maken wat de prioriteiten moeten zijn in de komende periode.

De komende 2 maanden kunt u studenten en beroepskrachten tegenkomen die u vragen de vragenlijst in te vullen of dat samen met u kunnen doen.

U kunt ook zelf de vragenlijst invullen. De vragenlijst is te vinden via de volgende link: (https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire) of via de QR code op onderstaande flyer.

Mocht u hulp nodig hebben met het invullen kunt deze bij STIP vragen.


De uitkomsten zullen we zodra deze bekend zijn ook weer communiceren.

Een concreet plan maken we na de jaarwisseling, graag ook met u aan tafel. Daarom zullen we u ook vragen óf en op welke thema’s u mee wilt praten.

Bedankt voor het invullen!

Namens Stadsdeelteam Nijmegen Zuid
Thijs de Mulder, regisseur sociaal van de gemeente Nijmegen

Flyer